Downloadpagina

Algemene folder VierTaal College Amsterdam

Algemene folder van VierTaal College Amsterdam

Schoolveiligheidsplan

Dit is het schoolveiligheidsplan van VierTaal College Amsterdam. In dit schoolveiligheidsplan beschrijven wij de maatregelen die wij hebben genomen om de veiligheid op school te versterken en behouden.

Verlofaanvraag gewichtige omstandigheden

Er zijn twee mogelijkheden om verlof aan te vragen. 'Extra vakantieverlof' en 'Gewichtige omstandigheden' (vakantie valt hier niet onder). Voor beide aanvragen bestaan er regels.

Verlofaanvraag extra vakantieverlof

Er zijn twee mogelijkheden om verlof aan te vragen. 'Extra vakantieverlof' en 'Gewichtige omstandigheden' (vakantie valt hier niet onder). Voor beide aanvragen bestaan er regels.

Klachtenregeling Stichting VierTaal