Ambulante begeleiding

Wat is ambulante begeleiding?

Ambulante begeleiding vindt plaats op een reguliere school op basis van een ondersteuningsarrangement. Afhankelijk van de ernst van de stoornis (TOS en/of SH) en de hulpvraag van de school kan begeleiding ingezet worden. De ambulant begeleider komt dan op de school om school en leerkracht te ondersteunen bij het werken met deze leerling.

Begeleiding kan bestaan uit; informatie geven over de stoornis, gesprekken met leerkracht, ouders, intern begeleider, observaties, onderzoeken, begeleiding leerkracht door middel van observaties of gesprekken, ondersteuning van de leerling.

VierTaal College Amsterdam werkt samen met de Ambulante Dienst VO/MBO Amsterdam.

Locatie waar je kunt aanmelden

Amsterdam

Ambulante Dienst - VO/MBO Amsterdam

Hier kunt u een kind aanmelden voor ambulante begeleiding of voor het VierTaal College Amsterdam.

Bezoek de site