Over de school

Gelijke kansen door verschil te maken

VierTaal vindt het belangrijk dat alle leerlingen gelijke kansen krijgen in het onderwijs. Onze leerlingen hebben andere begeleiding nodig dan leerlingen in het regulier onderwijs. Elke leerling krijgt bij VierTaal de begeleiding die hij of zij nodig heeft.

De school streeft naar een zo groot mogelijke communicatieve en sociale zelfstandigheid van de leerling door het bieden van zinvol en toekomstgericht onderwijs. Hierdoor kunnen leerlingen naar wens en aanleg een opleiding volgen en zo volwaardig en zelfstandig mogelijk hun plaats in de maatschappij vinden. De school heeft een uitgebreide zorgstructuur, inclusief een groot netwerk met externe partners.

In principe beginnen alle leerlingen in een startklas. De startklas is bedoeld om nog beter voorbereid te zijn op het voortgezet onderwijs en het ontwikkelingsperspectief zorgvuldig in de nieuwe situatie bij te stellen.

VierTaal College Amsterdam heeft bovendien plusklassen voor leerlingen die nog meer structuur nodig hebben.

Folder VierTaal College Amsterdam

Bekijk hier de folder van het VierTaal College Amsterdam

Download de folder

React-EU | Europese Commissie

Het VierTaal College Amsterdam krijgt in de nieuwe subsidieperiode uit het Europees Sociaal Fonds Plus ( ESF+2021-2027) een financiële bijdrage. Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, leerlingen aan ( beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU- burgers.
Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden. De huidige inzet van het fonds, in vergelijking met de vorige periode, is herstel van Europese samenlevingen en economieën na de impact van het Corona virus.

Download het certificaat

Schoolgids VCA 2022-2023

Hier leest u de schoolgids van 2022-2023 van VierTaal College Amsterdam (VCA), openbare school voor voortgezet speciaal onderwijs en dienstverlening aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en slechthorende kinderen (SH) en/of een
aan autisme verwante stoornis (ASS).

Schoolgids VCA 2022-2023

Missie en Visie

De missie van VierTaal is samen te vatten in ons motto: Gelijke kansen door verschil te maken. In de praktijk betekent dit dat VierTaal in het onderwijs en de dienstverlening verschil maakt in het aanbod en in de werkwijze zodat de leerlingen gelijke kansen krijgen in de maatschappij.

Lees verder

Schoolklimaat

Bij het VierTaal College Amsterdam staat een veilig schoolklimaat hoog in het vaandel. Wij creëren voorwaarden waarin de leerling zich goed kan ontwikkelen en voorbereiden naar een passende plek in de maatschappij.

Lees verder

Stichting VierTaal

VierTaal is een instelling met scholen en ambulante diensten voor leerlingen met een auditieve- en/of communicatieve beperking of voor slechthorend- of dove leerlingen. Naast onderwijs biedt VierTaal toeleiding naar cluster 2 en ondersteuning in het regulier onderwijs.

Naar VierTaal

Zorgstructuur

Op het VierTaal college Amsterdam hebben leerlingen extra aandacht en begeleiding nodig. Om deze zorg te kunnen bieden hebben we voldoende expertise in huis.

Lees verder

Het team

Op het VierTaal College Amsterdam is dagelijks een gemotiveerd en betrokken team actief om zo goed mogelijk onderwijs te geven. Het team wordt bijgestaan door een directie en teamleiders.

Regiodirecteur

dhr. R. (Remco) Niemeijerr.niemeijer@viertaal.nl020 411 9048

Locatiedirecteur

mevr. L. (Linda) Greuterl.greuter@viertaal.nl020 411 9048

Locatiedirecteur Ambulante begeleiding

mevr. P. (Paulien) Dubelaarp.dubelaar@viertaal.nl020 411 9048

Teamcoördinator onderbouw en startklassen

dhr. M. (Milco) Jurriaansm.jurriaans@viertaal.nl020 411 9048

Teamcoördinator bovenbouw en praktijk

mevr. G (Gitta) Ellisb.ellis@viertaal.nl020 411 9048

Managementondersteuner

Mevr R. (Rana) Keskin-Koroglur.keskin@viertaal.nl020 411 9048

Downloads

Leerlingversie examenreglement bb/bk

Leerlingversie examenreglement havo

Leerlingversie examenreglement vmbo-tl