De gezonde kantine

De gezonde kantine

Wij vinden het belangrijk dat de schoolomgeving voor iedereen gezond is. En dat leerlingen leren dat gezond eten en drinken vanzelfsprekend en lekker is. Onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, en de Richtlijnen Gezondere Kantines. Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie.

Visie

Het VCA stimuleert gezonde keuzes en heeft een kantine waar het aanbod gevarieerd en gezond is. De interne stage zorgt ervoor dat leerlingen een productieve bijdrage leveren aan de gezonde keuken. Het maken van de lunch en het delen van ervaringen zorgt voor een positieve ontwikkeling van de gezonde Kantine.

Educatie

Alle leerlingen leren over het maken van gezonde voedingskeuze. Dat gebeurt op verschillende onderwijsniveaus en buiten lesuren. Er wordt ieder jaar structureel aandacht besteed aan gezonde voeding tijdens de lessen zorg en welzijn, lichamelijke opvoeding en biologie.

Leerlingen van de startklassen en praktijkleerlingen lopen stage in de kantine. Dit is een oriëntatie op het vak horeca. Zij bereiden de lunch voor en ze maken de gezonde producten klaar. Ze gebruiken verse en gezonde producten. Zo leren ze op een praktische manier meer over gezonde lunches. Iedere leerling werkt binnen zijn eigen mogelijkheden aan zijn eigen leerdoel.

Elke maandag is het VEGA-dag, zo leren we dat een dag zonder vlees gezonder, milieubewuster is en net zo lekker is.

De interne stage biedt leerlingen praktisch onderwijs over gezonde producten en keuzes.

Omgeving

“Viermaal” is de kantine van het VCA. De multifunctionele aula waarin Viermaal staat is een ontmoetingsplek voor leerlingen en docenten. De kantine biedt ook een interne stage aan leerlingen van de startklassen en praktijkleerlingen. Tevens wordt Viermaal gebruikt voor sociale activiteiten zoals cursussen, schaaktoernooien en festiviteiten. Onze school vindt het belangrijk dat het aanbod in de kantine gezond is en een bijdrage levert aan gezond gewicht van de leerlingen.