Missie en visie

Missie en visie

De missie van VierTaal is samen te vatten in ons motto: Gelijke kansen door verschil te maken. In de praktijk betekent dit dat VierTaal in het onderwijs en de dienstverlening verschil maakt in het aanbod en in de werkwijze zodat de leerlingen gelijke kansen krijgen in de maatschappij.

De specialisten besteden in het aanbod en de werkwijze meer aandacht dan gemiddeld aan de taalontwikkeling en de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden van de leerlingen met het doel hen zo goed mogelijk toe te rusten en voor te bereiden op participatie in de maatschappij. Dit doen de specialisten door het ontwikkelen van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid, cognitieve en communicatieve vaardigheden. Hiertoe gebruiken zij verschillende methodieken (samenhangende sets van methoden). Daar hoort ook Nederlands ondersteund met gebaren (NmG) bij. Verder visualiseren de specialisten meer dan gemiddeld de onderwerpen waar de leerlingen mee bezig zijn. De competenties (kennis en bekwaamheden) die onze medewerkers voor hun taak moeten hebben vatten wij samen in de begrippen ‘Kiezen, Delen en Maken’. Ook voor onze leerlingen zijn dit belangrijke vaardigheden. Wie goed kan kiezen, delen en maken is een volwaardig burger van onze maatschappij.