Schoolafspraken

Om voor iedereen een veilige omgeving te kunnen bieden is het nodig om schoolregels op te stellen. Lukt het je niet om aan de schoolregels te houden? Een gesprek met de mentor, docent of de directie volgt dan.

Onze schoolregels zijn:

 

  • Als je iets beschadigt, krijgen je ouders de rekening daarvoor.
  • Als je drie keer te laat bent gekomen, word je de volgende schooldag om 8.00 uur op school verwacht. Gebeurt het daarna nog een keer, dan belt de mentor je ouders. Bij herhaling zijn wij verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen.
  • Bij misdragen kun je worden geschorst (dit gebeurt altijd door de directie).
  • Het maken van beeldopnamen met mobiele telefoons of andere apparatuur in de school en tijdens schoolactiviteiten is niet toegestaan.
  • Het is verboden alcoholische dranken, energydranken, drugs, laserpennen of wapens mee naar school te nemen.

 

Onze schoolafspraken zijn:

 

  • Je blijft blijft in de pauze in de aula, in de rustruimte, op het schoolplein of in de omgeving van de school.
  • Wij zijn een rookvrije school, dat betekent dat er op het schoolterrein niet gerookt mag worden.
  • Je mag je mobiele telefoon op school alleen gebruiken in overleg met de docent. In de pauzes is het gebruik van de telefoon toegestaan. Bij overtreding wordt de telefoon ingenomen. Je kunt deze dan aan het eind van de schooldag ophalen bij de teamcoördinator.
  • Bij verlies of diefstal van een mobiele telefoon of andere waardevolle dingen is de school niet aansprakelijk.
  • Als je met de taxi of bus reist en het laatste uur vrij hebt omdat er een les uitvalt, mag je niet zelf het vervoer regelen. De afspraak met de vervoersbedrijven is, dat zij van de ouders of vanuit de school bericht krijgen en niet via jou.