Schoolklimaat

Schoolklimaat

Bij het VierTaal College Amsterdam staat een veilig schoolklimaat hoog in het vaandel. Wij creëren voorwaarden waarin de leerling zich goed kan ontwikkelen en voorbereiden naar een passende plek in de maatschappij.

Binnen de lessen zetten wij in op het ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfontplooiing. De leerling is bij het verlaten van de school in staat om aan te geven wat hij/zij nodig heeft om in de maatschappij goed te functioneren en te blijven ontwikkelen. De school streeft hierbij naar een zo groot mogelijke sociaal, communicatieve en emotionele zelfstandigheid van de leerling, door het bieden van zinvol en toekomstgericht onderwijs. Wij volgen op school deze leefregels:

  • Wij gaan humaan met elkaar om. We helpen elkaar en gaan met respect met elkaar om.
  • Wij accepteren elkaar zoals als we zijn in geslacht, geaardheid en geloof.
  • Wij zijn medeverantwoordelijk voor het welbevinden van onszelf en de ander.
  • Wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen gedrag en de gevolgen daarvan.