Over het onderwijs

Over het onderwijs

Het VierTaal College Amsterdam is een openbare cluster 2 school voor voortgezet speciaal onderwijs. Alle leerlingen van de school hebben een zeer geringe communicatieve redzaamheid. Het eindadvies vervolgonderwijs van de basisschool luidt praktijkonderwijs, vmbo of havo. In Amsterdam en omstreken is het VierTaal College de enige school die dit type onderwijs verzorgt.

Voor wie is het VierTaal College Amsterdam bedoeld?

Het VierTaal College Amsterdam is een openbare cluster 2 school voor voortgezet speciaal onderwijs. Alle leerlingen van de school hebben een zeer geringe communicatieve redzaamheid. Om te worden toegelaten op het VierTaal College Amsterdam dien je te beschikken over een indicatie van de Commissie van Onderzoek (CvO) met een intensief arrangement voor cluster 2 onderwijs.

Bekijk hier de folder van het VierTaal College Amsterdam

Download de folder

Wat is SH?

In geval van slechthorendheid (SH) hoort iemand minder (kwantiteit) en anders (kwaliteit) dan een goedhorende. Alle geluiden, dus ook spraakklanken, komen niet alleen zachter, maar ook vervormd op de slechthorende over.

Lees verder

Wat is TOS?

Bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wordt de taal minder goed verwerkt. Een leerling heeft grote moeite met het begrijpen van taal en het spreken ervan. De ontwikkeling van spraak en taal verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

Lees verder

Onze specialisten

Op Het VierTaal College Amsterdam werkt een betrokken en professioneel team. De mentoren met de verantwoordelijkheid voor een eigen groep zijn het vaste aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders/verzorgers. Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit een directie, management team, administratie en twee conciërges. Daarnaast heeft de school personeelsleden met een speciale taak of functie.

Lees verder

Onderwijsniveaus

De leerlingen komen bij VierTaal college Amsterdam binnen met een advies van de basisschool, dat kan bestaan uit: praktijk, vmbo of havo. De leerlingen starten in een startklas. VierTaal College Amsterdam heeft bovendien plusklassen voor leerlingen die nog meer structuur nodig hebben.
Daarna worden de startklassen gesplitst in de praktijk-stroom, de vmbo-stroom en de havo-stroom.

lees verder

Toetsing en examen

Alle leerlingen worden regelmatig getoetst met testen vanuit methoden, TOA en met onze eigen taaltesten. In de praktijkafdeling worden verder competenties getoetst. Deze worden bewaard in het portfolio en examendossier.

lees verder

Stage

Leerlingen op het VierTaal College Amsterdam lopen stage als onderdeel van een beroepenoriëntatie. De stageduur verschilt per onderwijsstroom.

lees verder

VierVooruit

Stichting VierTaal wil met het project VierVooruit leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking zo goed mogelijk toerusten en voorbereiden op de overstap naar het hbo. Tot nu toe kent cluster 2 geen begeleiding of ondersteuning in het hbo. ’De leerling die een hbo aankan moet het zelfstandig kunnen’ is de gedachte geweest.

Lees verder