Stage

Stage

Leerlingen op het VierTaal College Amsterdam lopen stage als onderdeel van een beroepenoriëntatie. De stageduur verschilt per onderwijsstroom.

Stage lopen in de praktijkstroom

 

In de eerste twee leerjaren van de praktijkafdeling starten de leerlingen met de eerste fase van de arbeidstoeleiding middels een interne stage. De leerlingen zullen roulerend in kleine groepen, onder toezicht van een docent, kennis maken met de arbeidscompetenties binnen de school.

Het derde leerjaar staat in het teken van aanleren van beroepscompetenties in de praktijk en kennis maken met verschillende beroepssectoren.

Hiervoor zullen de leerlingen gedurende het schooljaar deelnemen aan een stage carrousel.

Onder begeleiding van een docent doen de groepjes van maximaal vijf leerlingen ervaring op binnen verschillende bedrijven.

Tegen het einde van het leerjaar (midden mei), wanneer alle sectoren in de carrousel bezocht zijn, bespreekt de leerling met de mentor in welke sector de leerling graag een individuele stage zou willen en kunnen verrichten.

De adviesgesprekken van het team bepalen welke leerlingen in aanmerking komen om in het vierde leerjaar een individuele stage te verrichten.


Stage lopen in de vmbostroom 

 

In de onderbouw van het vmbo oriënteren de leerlingen zich in beroepen. De beroepenmarkt is een avond georganiseerd door school, waar sprekers vanuit verschillende beroepen de leerlingen een impressie geven van het beroep.

In de bovenbouw van het vmbo zoeken de leerlingen zelf onder begeleiding van de mentoren een stage uit. Deze stage is passend bij de profielkeuze van de leerling. De stage duurt twee weken.

In de havo vindt er wel beroepsoriëntatie plaats, maar niet in de vorm van stagelopen.