Voor ouders

Algemene informatie

School en ouders zijn samenwerkingspartners waar het gaat om de ontwikkeling van de leerlingen.

Ouders die vragen of tips hebben, zijn altijd welkom bij de mentor van hun kind. In het begin van het schooljaar zijn er startgesprekken met de mentor, de ouders en de leerling. Gedurende het schooljaar zijn er regelmatig ouderbijeenkomsten waarbij informatie gegeven wordt over het VSO, maar ook workshops.

Leerlingen en ouders kunnen gebruik maken van Magister Web en de Magister App. Inloggen kan met de gegevens die via de school zijn ontvangen. Zo is er altijd en overal inzicht in de schoolgegevens van de leerling. Lees HIER verder over Magister of log in onder de afbeelding rechts.

Na de zomervakantie zullen we ouders en leerlingen uitnodigen om de Hoy app in gebruik te nemen. Met Hoy krijgt de school een eigen mobiele app. Één centraal communicatiekanaal waarin de school en docenten makkelijk contact houden met ouders en leerlingen. Lees HIER verder over de Hoy app. U kunt de app installeren op uw smartphone (iPhone of Android-smartphone) of tablet (iPad of Android-tablet).

Vakanties en vrije dagen

Wat zijn de vakanties en vrije dagen van het schooljaar 2023-2024?

Lees verder

dMR

De deelMedezeggenschapsRaad (dMR) van het VierTaal College Amsterdam bestaat uit ouders en personeelsleden. Deze raad staat in verbinding met de Medezeggenschapsraad en is de gesprekspartner van de directeur van de school. De dMR bespreekt zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen en of de wijze waarop ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten.

Lees verder

De gezonde kantine

Wij vinden het belangrijk dat de schoolomgeving voor iedereen gezond is. En dat leerlingen leren dat gezond eten en drinken vanzelfsprekend en lekker is.

Leerlingen van de startklassen en praktijkleerlingen lopen stage in de kantine. Dit is een oriëntatie op het vak horeca. Zij bereiden de lunch voor en ze maken de gezonde producten klaar.

Lees verder

AVG

Ter bescherming van de privacy van leerlingen, hun ouders en medewerkers betracht Stichting VierTaal de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Lees verder

Klachtenregeling

Met de klachtenregeling proberen we een zorgvuldige behandeling van uw klacht te garanderen. Bij een klacht kunt u in eerste instantie contact opnemen met de betrokken medewerker of de directeur van de school.

Lees verder

Praktische informatie

Uw kind ziek melden of een vraag over schoolgeldbijdrage? Maar ook informatie over schoolkamp en uitjes. U leest het hier verder.

Downloads

Schoolgids VCA 2023-2024

Leerlingversie examenreglement bb/bk

Leerlingversie examenreglement havo