Magister

Magister

Magister is het digitale leerlingvolgsysteem van onze school. Dit digitale leerlingvolgsysteem biedt een overzichtelijke omgeving aan waar docenten, maar ook ouders, inzage hebben in de gegevens van de leerling.

Docenten noteren de cijfers en de aan- en afwezigheid van leerlingen. Ook huiswerk dat niet is gemaakt en/of een leerling die zijn/haar boeken is vergeten, worden genoteerd. In Magister kan elke leerling (en de ouders) het rooster zien, evenals de roosterwijzigingen.

Aan de cijfers die in het systeem  staan kunnen geen rechten worden ontleend. Op de rapportvergaderingen worden de cijfers vastgesteld. Tot dat moment zijn wijzigingen mogelijk.​

Op dit moment zijn wij ouderaccounts aan het voorbereiden. U krijgt dan van ons een inlognaam en code. Voor nu verzoeken wij u om mee te kijken op het account van uw kind.

Bekijk in 1 minuut het hoe en wat van Magister

Wat gebruiken wij niet van Magister?

 

Voor een goede communicatie tussen school en de ouders, maken wij gebruik van de Hoy app. Dat betekent dat wij sommige functies van Magister niet gebruiken. Welke dat zijn leest u hieronder:

  • Wij gebruiken niet de berichtenfunctie van Magister. Daarvoor hebben we de Hoy app in gebruik.
  • Ook de afsprakenplanner voor oudergesprekken gebruiken we de Hoy app voor.
  • Het uitvragen van toestemming, bijvoorbeeld voor beeldmateriaal, gebruiken we de Hoy app voor.