Onderwijsniveaus

De leerlingen komen bij VierTaal college Amsterdam binnen met een advies van de basisschool, dat kan bestaan uit: Praktijk, vmbo of havo. In eerste instantie worden de leerlingen onderverdeeld in een startklas. De startklas is bedoeld om nog beter voorbereid te zijn op het voortgezet onderwijs en het ontwikkelingsperspectief zorgvuldig in de nieuwe situatie bij te stellen. VierTaal College Amsterdam heeft bovendien plusklassen voor leerlingen die nog meer structuur nodig hebben.
Daarna worden de startklassen gesplitst in de praktijkstroom, de vmbo-stroom en de havo-stroom.

Het VierTaal College Amsterdam heeft vijf afdelingen

 

de startklassen
de praktijkafdeling
twee jarige onderbouw vmbo en havo
bovenbouw vmbo en havo
de ambulante begeleiding

Startklassen

 

Het verschil met de basisschool is best groot. Daarom starten de leerlingen in een startklas. Deze startklas is bedoeld om nog beter voorbereid te zijn op het voortgezet onderwijs. In het voortgezet onderwijs wordt er meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid gevraagd van de leerling. De leerlingen leren werken met een agenda en hun huiswerk plannen. Ook is er in dit leerjaar de ruimte om achterstanden op de verschillende vak- en leergebieden bij te werken. Ze krijgen extra lessen met het accent op taal, lezen en rekenen. Er wordt in dit leerjaar zorgvuldig gekeken naar het ontwikkelingperspectief van de leerling.

Praktijkafdeling

 

Leerlingen die meer gebaat zijn bij een praktische opleiding gaan naar de praktijkafdeling. Doel is opleiden tot werk en tot zelfstandigheid. Steeds vaker gaan leerlingen daarna een opleiding aan een ROC volgen. De praktijkafdeling heeft een onderbouw en een bovenbouw. De opleiding duurt maximaal 5 jaar.

Onderbouw

 

De startklas wordt afgesloten met een advies voor een onderwijsniveau. Na de startklassen volgen de leerlingen nog twee leerjaren in de onderbouw.

vmbo

 

Er zijn vier leerwegen op het vmbo:

theoretische leerweg (TL) <enter> Gemengde Leerweg (GL)
kaderberoepsgerichte leerweg (KB)
basisberoepsgerichte leerweg (BB)

Na de onderbouw wordt er gekozen uit meerdere richtingen, waaronder
zorg en welzijn
techniek
economie
horeca, bakkerij en recreatie
landbouw

Leerlingen die de basis- of kader- beroepsgerichte leerweg volgen zijn aangewezen op symbiose onderwijs. Deze leerlingen volgen de algemene vakken bij ons op school en de beroepsgerichte vakken op de symbiose scholen, het Mundus College of het Wellant College. Dat betekent dat de lestijden daarop aangepast worden Deze leerlingen doen op deze symbiose scholen examen.

De leerlingen van de theoretische leerweg volgen alle lessen op het VierTaal College Amsterdam. Zij doen het afsluitende examen op het Marcanti College.

havo

 

De havo-leerlingen kunnen na het derde jaar uit vier profielen kiezen:

natuur en techniek
natuur en gezondheid
economie en maatschappij
cultuur en maatschappij

Na het VierTaal College Amsterdam stromen leerlingen uit naar arbeid, het mbo of hbo.

Ambulante begeleiding

 

De Ambulante Dienst is verbonden aan het VierTaal College Amsterdam.  Ambulante begeleiding van het VierTaal College Amsterdam heeft tot doel het geven van begeleiding aan slechthorende kinderen en kinderen met TOS in het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast biedt de Ambulante Dienst ondersteuning aan docenten van slechthorende leerlingen en leerlingen met een TOS.