Downloadpagina

Schoolveiligheidsplan

Dit is het schoolveiligheidsplan van VierTaal College Amsterdam. In dit schoolveiligheidsplan beschrijven wij de maatregelen die wij hebben genomen om de veiligheid op school te versterken en behouden.

Verlofaanvraag gewichtige omstandigheden

Er zijn twee mogelijkheden om verlof aan te vragen. 'Extra vakantieverlof' en 'Gewichtige omstandigheden' (vakantie valt hier niet onder). Voor beide aanvragen bestaan er regels.

Verlofaanvraag extra vakantieverlof

Er zijn twee mogelijkheden om verlof aan te vragen. 'Extra vakantieverlof' en 'Gewichtige omstandigheden' (vakantie valt hier niet onder). Voor beide aanvragen bestaan er regels.

Schoolgids VierTaal College Amsterdam 2019-2020

Jaarlijks wordt er een schoolgids uitgegeven. Daarin staat de meeste relevante informatie in voor het schooljaar. Deze gids wordt aan het begin van het schooljaar verspreid.

Schoolplan VierTaal College Amsterdam 2015-2019

Het schoolplan is een plan waarin beschreven wordt hoe het onderwijs voor onze school over meerdere jaren er uit komt te zien.

Klachtenregeling Stichting VierTaal