Bericht directeur sluiting school

16 maart 2020

sluiting scholen tot 6 april

Beste ouder(s), verzorger(s),
Zoals u uit de media hebt kunnen vernemen gaan alle scholen in Nederland tot 6 april dicht, dus ook het VierTaal College Amsterdam
De mentoren zullen u verder via de app, de mail of telefonisch  op de hoogte houden over de manier waarop de leerlingen thuis aan het werk kunnen.
Maandag en dinsdag gebruiken wij verder om ons en de leerlingen goed voor te bereiden op de komende drie weken, het is geen vakantie.
Er zijn leerlingen die hun boeken nog moeten ophalen . Ook hierover worden afspraken gemaakt via de mentor.
We hebben speciale aandacht voor de eindexamenkandidaten . Zij krijgen duidelijk te horen wat er van hen wordt verwacht.
Ook voor de rapporten en de gesprekken daarover maken de mentoren afspraken met u.
Voor vragen kunt u terecht bij de mentor van uw zoon/dochter.
Sterkte de komende tijd en bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Chris Tetteroo

Regiodirecteur VierTaal College Amsterdam
Zekeringstraat 45
1014 BP Amsterdam
tel.:020  4119048
mob.: 06 41510017