Ouderraad

Op het VierTaalCollege kennen wij geen ouderraad. Onze ouders nemen deel aan de deelMedezeggenschapsRaad (dMR).

deelMedezeggenschapsRaad (dMR)

De dMR van het VierTaalcollege Amsterdam bestaat uit ouders en personeelsleden. Deze raad staat in verbinding met de Medezeggenschapsraad en is de gesprekspartner van de directeur van de school. De dMR bespreekt zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen of de wijze waarop ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten.

Leden van de DeelMedezeggenschapsraad personeelsgeleding zijn:

Gwen Maurits
Ruud van Weel
Joost Kuijper

Leden van de Oudergeleding (og) zijn:

Anja Stuifbergen
Aleida Verheus

De directie wordt vertegenwoordigd door:

Chris Tetteroo

Openbaar

De dMR vergaderingen zijn openbaar, wel stellen wij het op prijs als u het aan ons doorgeeft wanneer u de vergadering wilt bijwonen.

Via het mailadres: mr-vca@viertaal.nl is de dMR bereikbaar. U kunt altijd onderwerpen aandragen waarvan u vindt dat die besproken moeten worden en wij zullen ons best doen uw belangen te behartigen.